• 90
    0

      REVIEW NIKKOR Z MC 105mm F2 8 VR S ผลการใช้งานการถ่ายภาพ Macro ด้วยเลนส์ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S ถ้าคุณจะเลือกเลนส์สักตัว เทเลฯ ระยะกลาง ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพพอร์ตเทรต ภาพโคลสอัพ ...
  • 296
    0

    ผลการทดสอบและใช้งาน Nikkor Z 50mm F1.2 S กับบอดี้ Nikon Z7 II     ผลที่ได้จากการลองใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายทอดรายละเอียดคมชัดทั้งภาพ ให้สีสันที่สวยสมจริง การละลายฉากหลังและโบเก้จากคุณสมบัติของเลนส์ไวแสง โดยการลองถ่ายในสภาพแสงน้อย และหลายๆ สถานการณ์ โดยอาศัยคุณสมบัติของเลนส์ที่ดีเยี่ยม เช่น – การจัดวางชิ้นเลนส์ 17 ชิ้นเลนส์แบ่งเป็น ...