• 3012
    0

      ชัตเตอร์เป็นส่วนประกอบชิ้นหนึ่งของกล้อง วางอยู่ด้านหน้าเซ็นเซอร์ภาพ ทำหน้าที่หลักคือ ควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านจากเลนส์ไปยังเซ็นเซอร์ภาพให้อยู่ในระดับที่พอดีเพื่อให้ภาพได้รับแสงถูกต้อง ภาพที่ได้จะไม่สว่างเกินไป(Over Exposure) และไม่มืดเกินไป(Under Exposure)  เป็นหนึ่งในสามสื่งที่ใช้ควบคุมปริมาณแสง (อีกสองอย่างคือ รูรับแสง และความไวแสง(ISO)
  • 1840
    0

    หนึ่งในรูปแบบของการถ่ายภาพที่ต้องอาศัยช่วงจังหวะและเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะทางช้างเผือก ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ควรจะมืดสนิทแล้ว ยังต้องเป็นช่วงฤดูที่สามารถมองเห็นทางช้างเผือกได้ นั่นคือ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เรื่อยไปจนถึงปลายๆ เดือนพฤศจิกายน