• 541
    0

    กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • 4386
    0

    7 Format ไฟล์วิดีโอที่ควรรู้ หลายๆ คน อาจจะคุ้นหูกับสกุลไฟล์วิดีโอกันอยู่บ้าง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับงานวิดีโอตลอดก็ตาม และก็อาจจะไม่รู้ว่าแต่ละนามสกุลไฟล์นั้น หมายถึงอะไร และใช้งานแตกต่างกันอย่างไร Fotoinfo.online ได้รวบรวมเอาสกุลไฟล์วิดีโอที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆ มาให้ได้รู้กัน ไปดูว่ามีอะไรบ้าง