• 121
    0

    Extension Tube เป็นท่อกลวงๆ ไม่มีชิ้นเลนส์ มีความหนาแตกต่างกัน ปกติจะมีให้เลือก 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ความหนาประมาณ 12 มม., กลาง ความหนาประมาณ 20 มม. และขนาดใหญ่ ความหนาประมาณ 36 มม. (ความหนาจะแตกต่างไปตามแบรนด์ผู้ผลิต)