• 467
    0

    แพนกล้อง เป็นอีกหนึ่งแบบฝึก เวลาลงเรียนถ่ายภาพ ซึ่งเป็นการสร้างสีสันให้กับการเรียนอยู่พอสมควรทีเดียว แรกๆ หลายๆ คนจะเกร็ง หมุนกล้องตามซับเจกต์ได้มั่ง ไม่ได้มั่ง แต่พอจับจังหวะได้ ทีนี้ก็สนุกกันล่ะครับ  . ความสำคัญของการแพนกล้อง จะอยู่ที่การหมุนกล้องตามซับเจกต์นั่นแหละครับ ใช้ตัวเราเป็นแกน และต้องหมุนให้พอดีๆ กับการเคลื่อนที่ ถ้าหมุนไปก่อนซับเจกต์ รูปก็จะเบลอๆ ถ้าหมุนช้ากว่าซับเจกต์ รูปก็จะเบลอเช่นเดียวกันครับ ถ้าหมุนได้พอดีๆ ซับเจกต์จะชัด ส่วนฉากหลังจะเบลอๆ เป็นเส้นๆ แล้วที่สำคัญ ...
  • 1620
    0

    เอ่ยชื่อ “บึงบอระเพ็ด” หลายๆ ท่านน่าจะคุ้นเคยกันอยู่พอสมควร ว่านั่นคือชื่อของทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง มีเนื้อที่โดยรวม 132,737 ไร่ มีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด มีพืชต่างๆ กว่า 44 ชนิด รวมทั้งยังเคยพบนกหายากที่นี่อีกด้วย นั่นคือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แต่ปัจจุบันอยู่ในสถานะสูญพันธ์ุไปแล้ว